NKP 2021 gaat niet door

Afgelopen maand leek het er sterk op dat Nederland in de zomer van 2021 definitief van het coronaslot zou gaan. De snelle daling van het aantal Covid-19 besmettingen leidde tot vergaand versoepelen van de coronamaatregelen. Als organisatoren zijn wij, de Vechtplassen Palingroken Commissie (VPC) en Behoud Leefbaarheid Oud-Kortenhoef (BLOK), daarom enthousiast aan de slag gegaan met de vergunningaanvraag van het NKP. Dat was ingewikkelder dan normaal: er moest nog steeds rekening gehouden worden met extra vereisten zoals het controleren van vaccinatie- en testbewijzen, het creëren van voldoende doorloopruimte, enzovoorts. Uiteindelijk lag er een draaiboek op tafel dat in onze ogen goed tegemoetkwam aan de eisen die gesteld werden aan de veiligheid.

Helaas werd dit plan wreed ingehaald door de realiteit: de versoepelingen van eind juni hebben ervoor gezorgd dat de besmettingscijfers opliepen naar recordhoogte. Dat leidde ertoe dat de overheid nieuwe maatregelen invoerde voor evenementen. Wij zagen ons voor een moeilijk vraagstuk gesteld: aan de ene kant wilden wij uiteraard dat het NKP, zo belangrijk voor de palingrookgemeenschap en het dorp Kortenhoef, kon doorgaan. Aan de andere kant zou het zelfs in afgeslankte vorm heel moeilijk worden het evenement te organiseren op een manier waarmee aan alle veiligheidseisen werd voldaan en kans op overdracht van het virus minimaal was.

VPC en BLOK voelen zich als organisatoren verantwoordelijk voor de gezondheid van bezoekers, rokers, vrijwilligers en omwonenden; hun veiligheid staat altijd voorop. In gezamenlijk beraad van ons beider besturen hebben wij daarom helaas de moeilijke beslissing moeten nemen om het NKP 2021 niet te laten doorgaan. Wij gaan er vanuit dat het kampioenschap volgend jaar wel kan plaatsvinden, het voor dit jaar opgestelde draaiboek zal daar zeker bij helpen.

Tot 3 september 2022!

Het bestuur van Stichting Vechtplassen Palingroken Commissie
Het bestuur van Stichting Behoud Leefbaarheid Oud-Kortenhoef

"Palingroken Kortenhoefsedijk" - Martin Beenen 2008

“Palingroken Kortenhoefsedijk” – Martin Beenen 2008. Kunstcollectie Wijdemeren.