Colofon

Vechtplassen Palingrook Commissie

 • Hans Koopmans, voorzitter
 • Rocha Waals, secretaris
 • Frank Oldenburg, penningmeester
 • Gonnie Gussinklo, bestuurslid
 • Linda Hagen, bestuurslid
 • Joost te Nuijl, bestuurslid
 • Carel Ris, bestuurslid
 • Peter Tan, bestuurslid
 • Joost Waals, bestuurslid
 • Cynthia Zappeij, bestuurslid
 • Menno Loohuizen, adviseur

Fotografie

Tenzij anders vermeld: © Harld Röling/RAW Dutch, © VPC

Website

WordPress
ris.nl

Contact

info@nkpalingroken.nl