Het NKP

Het Nederlands Kampioenschap Palingroken wordt jaarlijks gehouden in het oude dorp Kortenhoef in de gemeente Wijdemeren, nabij Hilversum. Vanwege de fraaie ligging midden in het plassengebied is het dorp vermaard bij schilders, schrijvers en schaatsers. Organisator van het kampioenschap is de Stichting Vechtplassen Palingrook Commissie (VPC).

De organisatie verwelkomt ieder jaar ruim honderd deelnemers. Zij komen uit alle windstreken van Nederland, want dit kampioenschap betekent echt iets voor een grote groep amateurs en professionals in de kunst van het palingroken. Veel rokers arriveren al in de vroege morgen om de rookinstallatie en het verkoopstalletje in te richten. Het kampioenschap wordt mogelijk gemaakt door de inzet van tientallen vrijwilligers en de steun van vele landelijke en lokale sponsoren.

Wedstrijdpaling
Sinds enige jaren wordt voor de wedstrijd gekweekte paling gebruikt, dit in verband met de teruglopende wilde palingstand. De kweek van paling is op zich milieuvriendelijk, maar niet ideaal. Door het gecompliceerde voortplantingsproces van de paling staat aan de basis noodzakelijkerwijs nog altijd gevangen glasaal. Mede daarom onderschrijft en steunt de VPC van harte initiatieven om de palingstand weer op peil te brengen. Bijvoorbeeld het op een kier openzetten van sluizen om de palingtrek te faciliteren en het uitzetten van jonge gekweekte aal door het Duurzaam Paling Fonds. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat beide maatregelen hoopvolle resultaten geven. Actueel is de nieuwe Vismigratierivier in de Afsluitdijk, die naar verwachting zal leiden tot een spectaculair herstel van de palingstand in het IJsselmeer en de daarmee verbonden wateren.

Duurzaam
VPC maakt voor de wedstrijd gebruik van duurzaam gekweekte paling en moedigt de deelnemers aan dit ook te laten gelden voor hun verkooppaling. Lees meer over het het ESF-label.

Pijnloos
Het NK Palingroken was de eerste gebruiker van een baanbrekend apparaat waarmee de wedstrijdpaling pijnloos door middel van een elektrische stroomstoot wordt gedood, dit in plaats van een langzaam sterven in een zoutbad. Inmiddels heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen, waardoor deze nieuwe slachtmethode verplicht is gesteld. De VPC ziet hierin een bevestiging van haar rol als voortrekker in het beperken van onnodig dierenleed.

© Harld Rölling / VPC