Wim Kozijn overleden

Ons bereikte het bericht dat Wim Kozijn onverwacht is overleden op 83-jarige leeftijd. Kozijn was 15 jaar lang burgemeester van de voormalige gemeente ‘s-Graveland (waar ook Kortenhoef onderdeel van was). Vanuit die functie, maar ook uit oprechte eigen belangstelling, bevorderde hij het sociaal en cultureel leven in zijn gemeente. Waar natuurlijk ook het NK Palingroken onder viel.

Toen het NKP door verschillende redenen enige tijd was stilgevallen, zag hij ruimte om ons evenement weer te organiseren en werd zo de inspirator van een doorstart. Kozijn diende vele jaren als uiterst gewaardeerde juryvoorzitter van het kampioenschap. Dat deed hij op dezelfde wijze als hij de gemeente leidde: beslist en scherp, maar altijd eerlijk en met een flinke dosis humor. Met bij de prijsuitreiking altijd een mooie toespraak, want hij was ook een begenadigd spreker.

Wij herinneren Wim als aimabel mens en oprechte vriend van ons evenement, die wij erg gaan missen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij dit grote verlies. 

Het bestuur van de Stichting Vechtplassen Palingrook Commissie 

 

Wim Kozijn als juryvoorzitter van het NKP
Wim Kozijn in actie als juryvoorzitter van het NKP